Projekty

 

Projekty we współpracy:    

 

1.   Integracja, superwizja, współpraca wiążąca programy terapeutyczne z działalnością edukacyjną i

      badawczą dla  osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Projekt prowadzony przez Stowarzyszenie na

      Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w ścisłej współpracy z Zakładem. Ten projekt został

      nagrodzony:

      Nagroda Pro Publico Bono w  projekcie „Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie” 

 

      skan_ppb.jpg


2.   Projekt „Trialog w codzienności” – integracja, superwizja, współpraca ze Stowarzyszeniami: Pacjentów

      "Otwórzcie Drzwi",  Stowarzyszeniem Rodzin "Zdrowie Psychiczne" i profesjonalistów - Stowarzyszenie            na Rzecz Rzowoju Psychiatrii iOpieki Środowiskowej


3.   Działalność na rzecz wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Małopolskiego

      Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – Projekt  „Reforma od góry i reforma od dołu” – 

      przygotowanie do badania procesu wdrażania reformy.

      Udział w w pracach Komisji ds. Reformy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

      Dzień Solidarności oraz Seminarium w Zielonym Dole - Spotkanie Rady Krajowej.

      Program zbierania podpisów pod petycją "W sprawie równego traktowania osób chorujących                           somatycznie i psychicznie", udział w Małopolskiej Radzie ds. Psychiatrii (dr med. Andrzej Cechnicki).


4.   Działalność na rzecz popularyzacji  idei „trialogu” i „psychiatrii środowiskowej”, reformy” przez 

      współpracę z czasopismami – Projekt  „Dla Nas”, „Rodziny”, „Dialog".