nowe_logo_cmuj.jpg

 

Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJCM powstał w 2006 roku.

Projekty badawcze Zakładu skupione są wokół badań nad przebiegiem  schizofrenii, zależnością objawów od czasu nieleczonej psychozy (DUP Duration of Untreated Psychoses) i wskaźnika Ujawnianych Uczuć (EE Expressed Emotion), relacji terapeutycznej, jakości życia osób z zaburzeniami psychotycznymi, przeżywanym piętnem i dyskryminacją z powodu choroby psychicznej.

Osoby pracujące i współpracujące w zespole badawczym biorą czynny udział w sympozjach i konferencjach prezentując swoje wyniki badawcze, wnioski  i  refleksje.

Zapraszamy na Sympozjum "Myśląc: Kępiński"
Tematy sesji:
„Pacjent jako osoba"
„Antoni Kepinski. To, co istotne"
„Antoni Kepinski – inspiracje"
Sympozjum odbędzie się 2 czerwca, godz. 8:30 - 15:00
w Collegium Nowodworskiego, ul. Sw. Anny 12 w Krakowi

 


 

 

 

Szanowni Państwo

 

Umieszczamy informację dotyczącą międzynarodowego projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przezUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, którego polskim koordynatorem jest prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk. Projekt dotyczy integracji i reintegracji osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi, w tym w szczególności z chorobą niedokrwienną serca, bólami szyi i kręgosłupa, POCHP, cukrzycą, depresją i migrenami, z rynkiem pracy.

Aktualnie w  ramach projektu prowadzimy internetowe badanie sondażowe. Pragniemy prosić Państwa, jako organizację pozarządową wspierającą osoby z chorobami przewlekłymi, o zaproszenie członków Państwa organizacji do wypełnienia przygotowanego przez nas kwestionariusza ankiety i rozpowszechnienie linka do ankiety poprzez:

 

1.       Wysłanie maila do członków Państwa organizacji z linkiem do badania PATHWAYS

I/LUB

2.    Opublikowanie linka do badania na Państwa stronie internetowej z prośbą do członków o odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu

 

Zapewniamy anonimowość uczestników badania.

 

W załączniku przesyłam zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu oraz szczegółowe informacje od Koordynatorki projektu dr Mathildy Leonardi, a poniżej przesyłam link do ankiety:

https://goo.gl/forms/HR0MwXgImws31YRQ2

W celu zdobycia dodatkowych Informacji możliwy również kontakt mailowy (aleksandra.pilat@uj.edu.pl) lub/i telefoniczny pod numerem: 12 423 10 03 wew. 15 . Informacji udzielają: dr Barbara Woźniak, mgr Aleksandra Piłat oraz mgr Monika Brzyska.

 

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Piłat

 Naszymi partnerami są:

 

 

  "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki

  Środowiskowej"

    Stowarzyszenie Pacjentów "Otwórzcie Drzwi"
    Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"