nowe_logo_cmuj.jpg

 

Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJCM powstał w 2006 roku.

Projekty badawcze Zakładu skupione są wokół badań nad przebiegiem  schizofrenii, zależnością objawów od czasu nieleczonej psychozy (DUP Duration of Untreated Psychoses) i wskaźnika Ujawnianych Uczuć (EE Expressed Emotion), relacji terapeutycznej, jakości życia osób z zaburzeniami psychotycznymi, przeżywanym piętnem i dyskryminacją z powodu choroby psychicznej.

Osoby pracujące i współpracujące w zespole badawczym biorą czynny udział w sympozjach i konferencjach prezentując swoje wyniki badawcze, wnioski  i  refleksje.

Zapraszamy na Sympozjum "Myśląc: Kępiński"
Tematy sesji:
„Pacjent jako osoba"
„Antoni Kepinski. To, co istotne"
„Antoni Kepinski – inspiracje"
Sympozjum odbędzie się 2 czerwca, godz. 8:30 - 15:00
w Collegium Nowodworskiego, ul. Sw. Anny 12 w Krakowi

 

 

 

walczymy-o-5proc-anim.gif

 Naszymi partnerami są:

 

 

  "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki

  Środowiskowej"

    Stowarzyszenie Pacjentów "Otwórzcie Drzwi"
    Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"